Bé Chậm Tăng Cân, Còi Cọc: Ai ngờ chỉ mẹo này mà hiệu quả!